Margot Bierman


Over Margot

Margot Bierman heeft een brede muzikale opleiding en een afgeronde conservatoriumopleiding met als hoofdvak piano. Ze heeft gestudeerd aan het Sweelinck conservatorium in Amsterdam, is daar afgestudeerd en heeft daarna in Alkmaar haar B- bevoegdheid gehaald. Sindsdien heeft ze gespeeld en opgetreden als pianobegeleider van diverse collegae en conservatoriumstudenten, als balletbegeleider en repetitor en maakt ze regelmatig deel uit van pianoduo’s en -trio’s.


In de afgelopen jaren is ze spelen meer gaan combineren met het geven van pianolessen in haar privé-praktijk en op diverse muziekscholen en kunstencentra. Bovendien heeft ze onder andere lessen muziek-op-schoot op een aantal peuterspeelzalen verzorgd, muziekprojecten voor groep 5 gecoördineerd op basisscholen in Alkmaar, lesmaterialen ontwikkeld en meerdere leerlingen begeleid naar het conservatorium.


Margot geeft pianoles en voorbereidend muziekonderwijs in Alkmaar, Limmen en Stompetoren en werkt twee dagen per week als pianodocente en IMV-docente bij Artex op Texel.


Ook organiseert ze pianopresentaties voor haar leerlingen en doen leerlingen van haar met regelmaat mee aan de landelijke piano-examens van de EPTA.


Margot is lid van de NTB, en op verschillende manieren betrokken geweest bij allerhande netwerken, examens, ontwikkelingen en projecten zoals:


  • de ontwikkeling van landelijke piano-examens voor amateurs (LGS) van de EPTA (lid kernwerkgroep) EPTA Nederland
  • graadexamens van de EPTA (jury-voorzitter) EPTA graadexamens
  • stichting FeelGood (voorzitter) FeelGood Festival
  • FeelGood Festival (mede-oprichter en -programmeur)
  • PDOA, vakoverleg pianodocenten Alkmaar e.o. (mede-oprichter en voorzitter) Piano docenten

Zie voor mijn CV LinkedIn

Margot over haar passie

'Muziek, piano en dans hebben van jongs af aan enorme indruk op me gemaakt en vormen een rode draad door mijn leven en werk. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe graag ik als jong meisje naast piano spelende vriendinnetjes zat te luisteren en hoe geweldig ik het vond als ze me iets heel eenvoudigs leerden spelen. Het moment dat mijn ouders mijn zusjes en mij wakker maakten om te vertellen dat ze een piano hadden gekocht en wij op pianoles mochten, zal ik nooit vergeten. De daarop volgende fijne en inspirerende lessen van mijn docenten hebben mijn passie voor (piano)muziek nog meer doen groeien. Inmiddels geef ik zelf al jaren met heel veel plezier les en vind ik het erg mooi en hoopgevend dat een aantal leerlingen nu zelf op diverse manieren en bevlogen werkzaam is in de muziek.'


COPYRIGHT (C) 2024 "Alkmaar-Pianoles"