Lesvoorwaarden


Lesduur
In overleg kan gekozen worden voor wekelijkse individuele, duo- of groepslessen van 30, 45 of 60 minuten.


Frequentie
De leerlingen krijgen met uitzondering van de schoolvakanties 1 keer per week les.
In bepaalde gevallen behoren 1 keer in 2 weken les of losse lessen tot de mogelijkheden.


Lesdagen
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in overleg.


Opzeggen kan natuurlijk
Als je 4 lessen hebt gehad, kun je zonder opzegtermijn laten weten of je wel of niet door wilt gaan. De 4 lessen dienen uiteraard betaald te worden.
Na de eerste 4 lessen is tussentijdse opzegging van de pianoles mogelijk indien het schriftelijk voor de eerste van de komende maand gebeurt, en met inachtneming van een periode van 8 lessen. Dit houdt in dat na de opzegging nog over 8 lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft.


Materialen
Materialen worden wanneer nodig door mij geadviseerd en door de leerling of ouders zelf aangeschaft.


Leskosten
De lesprijs is afhankelijk van de lesduur, lessoort, en frequentie, en is gebaseerd op de landelijk vastgestelde minimum honoraria voor vakbekwame pianodocenten.


Afzeggen lessen
Afgezegde lessen kunnen niet ingehaald worden. Bij tijdig afzeggen is het soms mogelijk een andere dag of tijd af te spreken of met een andere leerling te ruilen.


Vakanties
De vakanties volgen de schoolvakanties van regio Noord. Gemiddeld zijn er bij wekelijks les 38 lessen per jaar. Schoolvakanties Noord


Lesovereenkomst
De zakelijke afspraken worden van tevoren doorgesproken en in een lesovereenkomst vastgelegd.


COPYRIGHT (C) 2020 "Alkmaar-Pianoles"